Hỗ trợ

Vui lòng đọc kĩ những câu hỏi thường gặp sau đây trước khi sử dụng những chức năng liên hệ để nhận hỗ trợ từ 50k phía dưới. Để đảm bảo chất lượng hỗ trợ, chúng tôi chỉ có thể trả lời những câu hỏi chưa nêu ra sau đây:

  1. Những dịch vụ (đơn hàng) trên là của 50k đăng bán? Không. Đây là đơn hàng do những người bán độc lập trên 50k đăng bán.
  2. Tôi phải làm gì để liên hệ với người bán hoặc tìm hiểu thêm thông tin về đơn hàng? Hãy sử dụng chức năng nhắn tin tới người bán qua 50k bằng link:"Liên hệ với tôi" trong trang đơn hàng hoặc trang hồ sơ người bán. Vui lòng không liên hệ với 50k để hỏi về chi tiết nội dung đơn hàng.
  3. Tại sao không có thông tin liên hệ của người bán trong đơn hàng của họ? 50k không cho phép hiển thị thông tin liên hệ của thành viên trên site. Mọi quyết định mua bán được thực hiện thông qua việc nhắn tin tìm hiểu thông tin và đánh giá của người mua về uy tín của đơn hàng và người bán. Vui lòng không liên hệ 50k để hỏi về thông tin liên hệ của người bán.
  4. Tôi phải làm gì để mua đơn hàng? Nhấn nút "Đặt hàng" trong trang đơn hàng và làm theo hướng dẫn trên site để nạp tiền và thực hiện giao dịch đảm bảo.
  5. 50k có trách nhiệm như thế nào trong quá trình giao dịch giữa người mua và người bán? 50k chịu trách nhiệm đảm bảo việc người mua thanh toán trước cho đơn đặt hàng và người bán giao hàng đúng như cam kết và không vi phạm các điều khoản dịch vụ của 50k, trước khi trả tiền cho người bán. 50k chịu trách nhiệm phân xử trong các giao dịch có tranh chấp dựa trên Điều khoản dịch vụ 50k và pháp luật Việt Nam.
  6. Tôi phải làm gì để xử lý tranh chấp trong giao dịch? Khi phát sinh những tình huống dẫn tới tranh chấp trong giao dịch, vui lòng tham khảo để nắm rõ và tuân thủ Qui trình giao dịch & xử lý tranh chấp trước khi tiến hành xử lý tranh chấp.

Thông tin hỗ trợ:

  1. Chat hỗ trợ trực tuyến: sử dụng ứng dụng chat hỗ trợ có sẵn trên site.

  2. E-mail: cskh@50k.vn

  3. Hot line: (04) 22.1111.96