Điều khoản Dịch vụ

Cập nhật: 22/09/2015

QUAN TRỌNG: liên quan tới việc thành viên không thể nhận thông báo email từ 50k. Như các bạn đã biết, việc gửi email là tính năng bổ sung của 50k giúp người dùng nhận được thông báo cập nhật liên quan tới những thay đổi về trạng thái tài khoản, nội dung, dịch vụ... trên 50k. Tuy nhiên, email là ứng dụng của bên thứ 3 nên nhiều khi ngoài khả năng kiểm soát của 50k dẫn tới việc có thể nhiều thành viên không thể nhận được email nếu các nhà cung cấp dịch vụ email như Google, Yahoo... chặn những email gửi từ 50k tới hòm thư của các bạn. Vì lý do này, người sử dụng 50k có ý thức và trách nhiệm chủ động truy cập vào 50k để theo dõi cập nhật các đơn đặt hàng tránh trường hợp đáng tiếc. 50k sẽ không chịu trách nhiệm với những thiệt hại đối với người sử dụng liên quan đến vấn đề này. Chúng tôi xin nhắc lại: hệ thống email là công cụ bổ sung tiện lợi chứ không phải bắt buộc và mặc định trên 50k vì lý do ngoài tầm kiểm soát đã nêu rõ ở trên.

I. Vi phạm điều khoản và xử lý vi phạm

Vui lòng đọc kỹ và tuân thủ tuyệt đối Điều khoản sử dụng dịch vụ của 50k.vn để tránh nội dung bị xóa và tài khoản bị khóa cũng như những phiền phức khi sử dụng dịch vụ và giao dịch trên 50k.

Tài khoản - những biểu hiện vi phạm và biện pháp xử lý: tài khoản của bạn có thể bị khóa hoặc xóa vĩnh viễn trên 50k nếu bạn vi phạm một trong những điều khoản sau:

 • Tạo nội dung hoặc yêu cầu gửi nội dung bất kỳ (giới thiệu bản thân, tin nhắn, đơn hàng, yêu cầu mua, đấu thầu…) chứa thông tin liên hệ hoặc đường link dẫn tới thông tin liên hệ dưới bất kỳ hình thức nào (email, điện thoại, nick chat, hồ sơ mạng xã hội, số tài khoản, địa chỉ... loại trừ mục "Số điện thoại" trong phần "Thiết lập hồ sơ" phải điền theo qui định của Nhà nước) Thời gian khóa: 15 ngày.
 • Tạo nội dung bất kỳ có chứa thông tin sử dụng hoặc khuyến khích sử dụng các hệ thống thanh toán ngoài 50k. Thời gian khóa: 15 ngày.
 • Thực hiện các hoạt động mang tính spam hoặc rao vặt hoặc lạm dụng hệ thống. Thời gian khóa: 15 ngày.
 • Sử dụng đơn hàng không liên quan hoặc liên quan rất ít để lạm dụng hệ thống đấu giá. Thời gian khóa: 15 ngày.
 • Tạo nội dung có chứa thông tin vi phạm bản quyền đã từng bị nhà sản xuất khiếu nại tới 50k. Thời gian khóa: 15 ngày.
 • Tạo thông tin có chứa nội dung hoặc đường link tới các trang độc hại hoặc bất hợp pháp dưới bất kỳ hình thức nào. Thời gian khóa: 30 ngày.
 • Sử dụng ngôn ngữ không phù hợp. Thời gian khóa: 15 ngày.
 • Lừa đảo. Thời gian khóa: vĩnh viễn.
 • Thực hiện các hoạt động phi pháp hoặc vi phạm đạo đức, văn hóa… Thời gian khóa: vĩnh viễn.
 • Sử dụng số điện thoại, email, hoặc thông tin liên hệ bất kỳ làm tên đăng nhập.
 • Lạm dụng tính năng đấu giá

Nội dung - những vi phạm và biện pháp xử lý: đơn hàng của bạn sẽ bị từ chối phê duyệt hoặc bị xóa nếu bạn vi phạm một trong những điều khoản sau:

 • Bất kỳ nội dung nào có chứa thông tin liên hệ hoặc đường link dẫn tới thông tin liên hệ dưới bất kỳ hình thức nào (email, điện thoại, nick chat, hồ sơ mạng xã hội, số tài khoản, địa chỉ...loại trừ mục "Số điện thoại" trong phần "Thiết lập hồ sơ" phải điền theo qui định của Nhà nước)
 • Bất kỳ nội dung nào có chứa thông tin sử dụng hoặc khuyến khích sử dụng các hệ thống thanh toán ngoài 50k.
 • Mô tả đơn hàng không cụ thể / không rõ ràng / thiếu thông tin / mang tính rao vặt. Bạn cần mô tả thật chính xác và rõ ràng về dịch vụ để người mua không cần phải hỏi gì thêm về đơn hàng của bạn.
 • Thông tin hướng dẫn mua không hợp lệ / không đầy đủ / không tồn tại. 
 • Giá đơn hàng không nhất quán theo các mức giá có sẵn trên hệ thống. 
 • Kết hợp nhiều đơn hàng khác nhau trong một đơn hàng. 
 • Dịch vụ bổ sung không liên quan hoặc liên quan quá ít tới đơn hàng chính.
 • Bất kỳ nội dung nào có chứa nội dung vi phạm bản quyền đã từng bị người có thẩm quyền khiếu nại tới 50k.
 • Bất kỳ nội dung nào có chứa nội dung hoặc đường link tới các trang độc hại hoặc bất hợp pháp dưới bất kỳ hình thức nào.
 • Đơn hàng hoăc yêu cầu mua sử dụng quá 3 từ CHỮ HOA / nhiều lỗi chính tả / nhiều lỗi cú pháp / nhiều từ không dấu / hoặc ngôn ngữ không phù hợp…
 • Sao chép nội dung hoặc tiêu đề từ đơn hàng của người khác.

Thành viên tiếp tục vi phạm một trong các điều khoản trên lần thứ hai có thể dẫn tới việc bị đóng băng tài khoản, khóa tài khoản, hoặc xóa tài khoản vĩnh viên trên 50k. 50k không chỉ đánh giá trên hành vi của người dùng mà còn xử lý dựa trên mục đích của hành vi.

Lưu ý: nếu tài khoản của bạn bị khóa trong thời gian đang có giao dịch, 50k sẽ hủy đơn đặt hàng nếu có yêu cầu của người mua / người bán. Thành viên bị khóa tài khoản vĩnh viễn vui lòng liên hệ qua email cskh@50k.vn để nhận lại tiền trong tài khoản sau 45 ngày kể từ ngày tài khoản bị khóa.

 

II. Điều khoản chung

Điều 1: Khái niệm

 • 50k là hệ thống cung cấp các dịch vụ giữa những "Người mua" và "Người bán" thông qua các "Đơn hàng" và dựa trên tiêu chí "Uy tín" của người sử dụng để đảm bảo tính công bằng tương đối của những giao dịch.

 • Dịch vụ được cung cấp bởi người bán trên 50k được gọi là "Đơn hàng".

 • Các đơn hàng sau khi được mua (đặt hàng) được coi là "Đơn đặt hàng".

 • Đơn hàng trên 50k được cung cấp với các mức giá cơ sở cố định và thống nhất là 50.000, 100.000, 250.000, 500.000, 750.000, 1.000.000, 2.500.000, và 5.000.000 đồng.

 • Những người bán chạy có thể cung cấp các dịch vụ nâng cấp bổ sung cho đơn hàng của họ hoặc bán đơn hàng của họ nhiều lần. Tuy nhiên, giá trị của đơn hàng chính sẽ được lấy làm cơ sở để tính phí giao dịch đối với mỗi giao dịch thành công.

 • Bạn phải đăng ký là thành viên của 50k và đăng nhập mới có thể mua và bán trên 50k. Đăng ký tài khoản hoàn toàn miễn phí.

 • Tất cả người bán có nghĩa vụ phải thực hiện đơn đặt hàng từ người mua và không cố ý hủy bỏ các đơn đặt hàng đó.

 • Người sử dụng không được phép cung cấp hoặc chấp nhận thanh toán bằng cách sử dụng bất kỳ phương tiện thanh toán nào ngoài việc đặt hàng thông qua hệ thống thanh toán của 50k. Đơn hàng được đặt mua bằng cách sử dụng nút “Đặt hàng”.

 • Người mua có quyền xem xét chất lượng các công việc được thực hiện và giao hàng từ người bán trong trường hợp người bán không thực hiện công việc theo mô tả trong đơn hàng của họ.

Điều 2: Người bán         

Khái niệm cơ bản:

 • Mỗi đơn hàng (có thể gọi là dịch vụ hay sản phẩm) bạn bán và giao dịch thành công với các mức giá là 50.000, 100.000, 250.000, 500.000, 750.000, 1.000.000, 2.500.000, và 5.000.000 đồng đồng sẽ ghi có vào tài khoản của người bán một giá trị % tăng dần theo giá trị đơn hàng, từ 85% đến 95%.

 • Người mua phải thanh toán trước đơn hàng cho người bán qua hệ thống thanh toán hoặc tài khoản trên 50k.vn.

 • 50k sẽ ghi có vào tài khoản của người bán chỉ khi đơn hàng được thực hiện thành công.

 • Người bán có thể chuyển doanh thu của họ vào một tài khoản của mình trên Ngân Lượng hoặc Bảo Kim, theo các Điều khoản rút tiền ở phía dưới.

 • Nếu một đơn đặt hàng bị hủy bỏ (vì bất cứ lý do hợp lệ nào), các khoản thu của người bán sẽ được trả lại vào tài khoản mua trên 50k của người mua.

 • "Uy tín" (tiêu chí quan trọng số một trên 50k) của người bán được tính toán dựa trên những yếu tố doanh số, phản hồi nhận được từ người mua, số lượng đơn đặt hàng bị hủy bỏ, và những vụ giao hàng trễ hạn.         

Xử lý đơn đặt hàng:

 • Khi có một đơn đặt hàng được đặt mua, người bán sẽ nhận được thông báo bằng email.

 • Người bán phải tuân thủ việc đáp ứng thời hạn giao hàng như đã mô tả khi tạo ra các đơn hàng của mình. Nếu không, người mua có thể hủy bỏ lệnh giao dịch đồng thời uy tín của người bán cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

 • Cả người mua và người bán có tùy chọn để có thể hủy bỏ một đơn đặt hàng theo thoả thuận song phương. Trong trường hợp này uy tín của cả 2 bên sẽ không bị ảnh hưởng tiêu cực.

 • Những yêu cầu hủy đơn đặt hàng song phương sẽ tự động được chấp nhận sau 48 tiếng nếu không có phản hồi tiếp theo và uy tín của bên không phản hồi sẽ bị giảm.

 • Người bán vẫn có thể hủy bỏ một đơn đặt hàng đơn phương tại bất kỳ thời điểm nào trước khi thời hạn xác minh 7 ngày chấm dứt. Tuy nhiên, hủy bỏ một đơn đặt hàng đơn phương có tác động tiêu cực đối với uy tín của người bán.

Làm thế nào để tránh những rắc rối không đáng có?

 • Để bảo vệ tính riêng tư của người dùng 50k, danh tính người dùng phải được giữ vô danh. Những yêu cầu đòi cung cấp địa chỉ email, Skype/IM, tên người dùng, hoặc bất kỳ chi tiết liên lạc cá nhân khác là vi phạm điều khoản sử dụng và bị nghiêm cấm dẫn tới có thể bị khóa tài khoản.

 • Tất cả những trao đổi thông tin, liên lạc, và các tập tin chỉ được thực hiện hoàn toàn trên hệ thống tin nhắn của 50k.

 • Đăng đơn hàng, yêu cầu mua, bình luận, đánh giá, viết bài hoặc gửi tin nhắn cho các thành viên với những thông tin có nội dung bất hợp pháp, spam, rao vặt, khiêu dâm, thô lỗ, lạm dụng, vi phạm bản quyền được bảo vệ, quảng cáo, thư rác, bạo lực, vô nghĩa hoặc bất kỳ thông tin không phù hợp nào khác được coi là vi phạm điều khoản sử dụng của 50k và bị nghiêm cấm tuyệt đối. Những tài khoản vi phạm những điều khoản trên sẽ bị khóa hoặc xóa khỏi hệ thống vĩnh viễn. 

 • Cố tình thuyết phục người mua / người bán giao dịch ngoài luồng có thể dẫn tới việc tài khoản của bạn bị treo và doanh thu bị đóng băng.        

Giao hàng & Liên lạc:

 • Người sử dụng có trách nhiệm quét và diệt virus tất cả các tập tin được chuyển giao trong quá trình giao dịch. 50k sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra do sử dụng trang web, sử dụng nội dung, hoặc các tập tin được chuyển giao.

 • Người bán phải cung cấp các tập tin và/hoặc bằng chứng về công việc đã hoàn thành bằng cách sử dụng tab "Bàn giao công việc hoàn thành"(trong trang Đặt hàng).

 • Sau khi công việc đã được bàn giao, người mua có 3 ngày để trả lời. Sau thời gian đó, đơn đặt hàng sẽ được đánh dấu là đã hoàn thành.

Yêu cầu rút tiền từ tài khoản 50k về tài khoản Ngân Lượng hoặc Bảo Kim:

 • Việc rút tiền từ tài khoản trên 50k yêu cầu người dùng phải có tài khoản hợp lệ trên Ngân Lượng và Bảo Kim. Hãy kiểm tra thật chắc chắn để đảm bảo tài khoản Ngân Lượng hoặc Bảo Kim của bạn có thể nhận được các khoản thanh toán trước khi tiến hành yêu cầu rút tiền.

 • Hồ sơ cá nhân của bạn trên 50k chỉ có thể được liên kết với một tài khoản Ngân Lượng hoặc Bảo Kim duy nhất. Sự liên kết tài khoản này là vĩnh viễn và không thể thay đổi chừng nào người sử dụng còn dùng tài khoản đó để tiến hành giao dịch trên 50k. Nhiều tài khoản trên 50k có thể cùng kết nối đến 1 tài khoản trên Ngân Lượng hoặc Bảo Kim.

 • Doanh thu sẽ được kích hoạt để có thể yêu cầu rút từ 50k sau một thời gian xác minh an toàn là 7 ngày.

 • Ngân Lượng sẽ tính một mức phí 1.000 vnđ + 1% của tổng số tiền rút còn mức phí của Bảo Kim là bằng 0 tại thời điểm này. Số tiền có thể rút từ 50k phải đạt mức tối thiểu là 100.000 vnđ trở lên.

 • Việc rút tiền từ 50k là không thể hủy ngang hay sửa đổi. 50k sẽ không thể hoàn trả hoặc thay đổi một khi tiến trình rút tiền được bắt đầu. 

Điều 3: Người mua

Đặt hàng:

 • Đơn hàng có thể được mua (đặt hàng) thông qua cổng thanh toán Ngân Lượng hoặc Bảo Kim đã tích hợp trên hệ thống, hoặc sử dụng chính số dư trên tài khoản mua (số dư trên tài khoản này không thể rút chỉ để mua đơn hàng).

 • Sau khi thanh toán được xác nhận, đơn đặt hàng của bạn sẽ được tạo.

 • Nếu số tiền trên tài khoản mua trên hệ thống 50k lớn hơn hoặc bằng giá trị thanh toán của đơn hàng, hệ thống sẽ hiển thị thêm phương thức thanh toán bằng số dư trên tài khoản 50k. Nếu số dư không đủ thanh toán cho đơn hàng thì lựa chọn thanh toán này sẽ bị ẩn đi.

 • Để bảo vệ quyền riêng tư của bạn, tránh cung cấp địa chỉ email, Skype/IM, tên người dùng hoặc bất kỳ thông tin liên lạc cá nhân nào khác.

 • Người sử dụng không được dùng bất kỳ phương tiện thanh toán nào ngoài các hệ thống thanh toán đã được tích hợp sẵn trên 50k.

 • Người sử dụng không được phép thanh toán trực tiếp cho nhau qua các tài khoản trên Ngân Lương hoặc Bảo Kim. Trong trường hợp được người bán yêu cầu sử dụng một phương pháp thanh toán nào khác trên hệ thống thanh toán của 50k, xin vui lòng báo cáo ngay lập tức với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của 50k tại đây.

 • Tránh việc dàn xếp, hoàn trả tiền thông qua Ngân Lượng, Bảo Kim hoặc các hình thức thanh toán khác. Vi phạm điều này sẽ dẫn tới việc tài khoản của người dùng có thể bị khóa.

 • Trong các trường hợp phát sinh vấn đề dẫn tới 1 hoặc 2 bên không thỏa mãn yêu cầu sau khi giao dịch, hãy cố gắng dàn xếp để việc giao dịch đạt kết quả như mong muốn trước. Nếu cần trợ giúp thêm, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.

 • Những yêu cầu hủy đơn hàng (hợp pháp) sẽ được thực hiện bởi bộ phận Hỗ trợ khách hàng trong khoảng thời gian 7 ngày kể từ ngày hoàn thành việc giao hàng. Chúng tôi sẽ không thể hủy bỏ đơn đặt hàng sau thời gian này.

Điều 4: Vận chuyển

 • Một số dịch vụ trên 50k có thể được giao hàng offline (tác phẩm nghệ thuật, hàng thủ công, và các sản phẩm vật chất khác). Đối với loại đơn hàng kiểu này, người bán có thể quyết định tính thêm phí bổ sung cho việc vận chuyển. Người bán có thể thêm chi phí vận chuyển về địa điểm mà người mua yêu cầu.

 • Lưu ý: Khi người mua mua một sản phẩm vật chất yêu cầu việc giao hàng offline, người mua sẽ gửi địa chỉ vận chuyển, người bán sẽ chịu trách nhiệm chuyển hàng tới địa chỉ của người mua. 50k sẽ không xử lý hoặc đảm bảo việc  vận chuyển, theo dõi, chất lượng và điều kiện của hàng hóa hoặc việc giao hàng và không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc các vấn đề khác gây ra, trực tiếp hoặc gián tiếp, từ các hàng hóa được phân phối và vận chuyển từ người bán.

 • Mã theo dõi là biện pháp hiệu quả để tránh những tranh chấp liên quan đến việc giao hàng. 50k khuyến nghị việc sử dụng Mã theo dõi nếu có trong trang Đặt hàng khi thực hiện việc giao hàng.    

Điều 5: Các điều khoản khác

 • 50k là nền tảng kết nối những người mua và người bán văn minh, lịch sự và tuân thủ những Điều khoản sử dụng. 

 • Vi phạm các Điều khoản sử dụng dịch vụ của 50k có thể dẫn tới việc tài khoản người dùng bị khóa vĩnh viễn.

 • Người bán sẽ có thể thu hồi doanh thu từ tài khoản bị khóa sau một thời gian an toàn từ 45 đến 90 ngày, tùy thuộc vào lý do bị khóa, từ ngày thanh toán cuối cùng vào tài khoản sau khi có sự phê duyệt chấp nhận từ 50k.

 • Tranh chấp được giải quyết bằng "Công cụ giải quyết tranh chấp" ("Xử lý tranh chấp" trong trang Đơn đặt hàng) hoặc thông qua bộ phận Hỗ trợ khách hàng của 50k.

 • 50k giữ đặc quyền tạm treo hoặc hủy vĩnh viễn căn cứ trên những hành vi vi phạm Điều khoản sử dụng hoặc bất hợp pháp, lạm dụng, hay gian lận của người dùng. Những tài khoản bị treo không thể mua hoặc bán trên 50k.

 • 50k.vn có quyền bảo lưu bất kỳ tài khoản bị khóa hoặc vĩnh viễn hủy bỏ tài khoản đó do hành vi sai trái. Người sử dụng các tài khoản bị khóa sẽ không thể bán hoặc mua ở 50k.

 • 50k có thể thay đổi các Điều khoản sử dụng theo thời gian cho phù hợp. Khi những thay đổi này được thực hiện, 50k sẽ cập nhật  Điều khoản sử dụng tại: http://50k.itcenter.vn/dieu-khoan-su-dung.

 • Bạn hiểu và đồng ý rằng nếu bạn sử dụng 50k sau ngày Điều khoản sử dụng được thay đổi, 50k sẽ áp dụng theo điều khoản đã được cập nhật này.

Tranh chấp:

 • Chúng tôi khuyến khích người mua và người bán của chúng tôi cố giải quyết những tranh chấp với nhau. Nếu vì bất kỳ lý do nào việc này không có kết quả như mong muốn, người dùng có thể liên hệ với bộ phận Hỗ trợ khách hàng của 50k để được hỗ trợ .

 • 50k sẽ không hoàn trả các khoản thanh toán cho các đơn hàng bị hủy bỏ về tài khoản Ngân Lượng hay Bảo Kim của người sử dụng. Việc hoàn lại tiền được thực hiện trả về tài khoản mua trên 50k để người dùng thực hiện các giao dịch trực tiếp đơn hàng trên hệ thống sau đó.

Điều 6: Quyền sở hữu và các giới hạn (pháp lý, ...)

 • Quyền sở hữu và các giới hạn: trừ khi đã được rõ ràng quy định theo một cách khác trong mô tả đơn hàng, khi công việc được bàn giao, người mua sẽ được quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn có, quyền tác giả cho công việc đã được chuyển giao từ người bán và người bán từ bỏ bất kỳ và tất cả các quyền tương tự trong đó. Để loại bỏ hết các nghi ngờ, trong các  công việc tùy chỉnh (chẳng hạn như nghệ thuật, thiết kế công trình, báo cáo ...), các dịch vụ đã chuyển giao sẽ là tài sản độc quyền của người mua.

 • Người mua và người bán thực hiện giao dịch tuân thủ các cam kết của đơn hàng và luật Bản quyền của nhà nước Việt Nam.

 • Người bán phải hiểu và thực hiện nguyên tắc bất cứ thông tin nào nhận được từ người mua một cách riêng tư, sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào khác hơn việc cung cấp và thực hiện các đơn hàng của người mua.

 • Người dùng dịch vụ 50k đồng ý rằng, trừ khi được mô tả và qui định khác đi, các thông tin đăng tải lên 50k như ảnh, text, video và các dạng thông tin liên quan đến đơn hàng và người sử dụng sẽ được 50k sử dụng vào những mục đích thúc đẩy và phát triển hệ thống 50k. 

 • 50k sẽ không kiểm tra chi tiết từng thông tin người dùng đăng tải lên hệ thống về tính hợp pháp và bản quyền. Chúng tôi khuyến khích các cá nhân và tổ chức báo cáo những trường hợp nghi vấn vi phạm bản quyền với những bằng chứng sở hữu rõ ràng. Những đơn hàng vi phạm sẽ bị gỡ bỏ ngay lập tức.

 • Người bán hoàn toàn có quyền cung cấp, bán, và bán lại nhiều lần các dịch vụ họ đã tạo ra trên 50k.